Ratkaisut

Turvallinen ja luotettava

Toimivan ratkaisun perustana hyvä suunnitelma ja oikeat valinnat

Jos turvajärjestelmiä ei suunnittele, taustoita tai ajattele niitä kokonaisuuden kannalta, saattaa tuloksena olla riittämätön suojaus tai se, että teknisiä mahdollisuuksia ei hyödynnetä.

Meidän tehtävämme on suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, jotka eivät vain turvaa kiinteistöjä, henkilöitä tai omaisuutta, vaan myös helpottavat ja tehostavat tilojen käyttöä.

IMG_20200703_175348 (1)

Toimitamme loppuunvietyjä rikosilmoitus-, kameravalvonta-, kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja henkilöturvajärjestelmiä sekä monipuolisia hävikintorjunta- ja myynninkehitysratkaisuja. Hävikintorjuntaratkaisumme hyödyntävät useasti jo olemassa olevia kamera- ja valvontajärjestelmiä.

Palveluratkaisumme kattavat yksittäiset laitetoteutukset ja laajemmat useiden turvajärjestelmien muodostamat kokonaisuudet. Toimitamme järjestelmäratkaisut julkishallinnon, finanssisektorin, kaupan alan sekä teollisuuden tarpeisiin. asiakkaamme saa aina täyden hyödyn hankkimistaan järjestelmistä integroinnin, laitehuollon sekä ammattitaitoisen koulutuksen sekä monipuolisten palveluiden avulla.

Täydennämme yrityksemme ammattitaitoa ja palveluratkaisuja käyttämällä tarkoin valikoituja yhteistyökumppaneita kaikilta liiketoiminta-aloilta. Kumppaneidemme avulla voimme tarjota todella monipuolisia ratkaisuja täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ratkaisut

Secureplan on toimittanut yli 1000 turvallisuusjärjestelmää eri puolille Suomea!

Pyynnöstä toimitamme asiakasreferenssejä toteutetuista Secureplan-turvajärjestelmistä.

PK-yritykset

PK-yrityksissä kannattaa samaan laitteistoon kytkeä useita eri toimintoja (kulunhallinta, palo- ja murtohälytys), jolloin kustannukset pysyvät matalalla ja järjestelmän käyttö yksinkertaisena.

Kaupan ala

Vähittäiskaupoissa suurimpana haasteena on tuotehävikin minimoiminen. Tähän on ratkaisuna meiltä löytyy myymälävarkaan tunnistava kamera-analytiikka sekä tuotesuojaportit.

Lue lisää

Julkinen sektori

Julkisella sektorilla haasteina on muun muassa henkilöiden kulkemisen rajoittaminen ja ilkivallalta suojaaminen.Tähän ratkaisuna voimme toteuttaa esimerkiksi älykkään kulunhallinnan, tarpeeseen mitoitetun rikosilmoitinjärjestelmän ja videoanalyysin.

Taloyhtiöt

Turvattomuuden tunne sekä ilkivalta ovat lisääntyneet taloyhtiöissä ja jokainen meistä haluaa asua turvallisessa ympäristössä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on laadukas kamerajärjestelmä, joka ennaltaehkäisee ja auttaa rikosten selvittämisessä.

Lue lisää

Huoltamoturvallisuus

Huoltamoiden murheena ovat näpistykset, polttoainevarkaudet ja ilkivalta. Tähän ratkaisuna on älykäs kameravalvonta ja tarkka rekisterikilven ja asiakkaan tunnistus.

Teollisuus

Teollisuudella on monesti tarpeita rajata kulkemista, minimoida kadonneiden avaimien aiheuttamat kustannukset sekä nostaa työturvallisuutta. Tähän ratkaisuna muun muassa kulunvalvonta, työajanseuranta ja kameravalvonta.

Pankit ja rahoituslaitokset

Pankit tarvitsevat suojan 24/7. Henkilön tunnistaminen ja avunkutsu sitä tarvittaesssa ovat järjestelmältä vaadittavia ominaisuuksia. Tähän ratkaisuina meillä on muun muassa rikosilmoitinjärjestelmät, kulunvalvonta, hätäkutsupainikkeet ja korkeatasoinen kameravalvonta.